Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

6e Plattelands Parlement een succes

Geplaatst op 05-02-2017 in Nieuws.

Op 4 februari is in Zevenaar de zesde editie gehouden van het Plattelands Parlement Gelderland. Dit gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Het resultaat leverde voldoende concrete resultaten op waar de dorpen, gemeenten en provincie mee aan de slag kunnen. Thema’s als openbaar vervoer voor kleine kernen en op het platteland, leefbaarheid en wonen kwamen aan bod.

Op de door DKK georganiseerde dag zijn deelnemers met elkaar in discussie gegaan over constructieve werkwijzen die leiden tot goede plannen, draagvlak en creatieve oplossingen. Aan de hand van de uiteenlopende thema’s werden aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie.

Inspiratiemarkt

Onder de deelnemers waren bewoners die actief zijn voor hun dorpsbelangenorganisatie of dorpshuis, Provinciale Statenleden, gemeentemedewerkers en lokale politici.

Ook de GNMF was van partij, net als onder andere de provincie Gelderland, AGEM en Landschapsbeheer Gelderland. Op de inspiratiemarkt gingen we in gesprek over burgerinitiatieven zoals het Windpark Nijmegen-Betuwe, dat succesvol tot stand kwam door burgerparticipatie. Als burgers, organisaties en overheid samenwerken kunnen we Gelderland groener en duurzamer maken. De GNMF verbindt partijen en levert een bijdrage in het omzetten van een groen idee naar de praktijk. Het Gelders Energieakkoord is hiervan ook een concreet voorbeeld.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.