Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

16 september: Bijeenkomst Wind op Land

Geplaatst op 18-07-2017 in Nieuws.

Op zaterdag 16 september organiseren de Natuur en Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu de bijeenkomst: ‘Omgevingsvraagstukken bij Wind op Land’, met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat. Er is een interessant programma voor zowel beginnende coöperaties, als voor mensen die al lange tijd meelopen in de windsector. Kom je ook? Aanmelden kan op www.windopland.nl.

Wanneer: zaterdag 16 september, 11.00-16.00 uur
Locatie: De Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen-Noord

 

Programma

10.30 inloop, koffie, thee en wat lekkers

11.00 welkom en toelichting op de dag door dagvoorzitter Marieke Gorkink (Gelderse Natuur en Milieufederatie) en Annie van der Pas (netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties)

11.10 openingsspeech door Faiza Oulahsen (campagneleider Klimaat en Energie Greenpeace)

11.25 eerste workshopronde (zie onder)

12.15 tweede workshopronde

13.05 lopend (biologisch) buffet en kleine informatiemarkt

14.00 derde workshopronde

14.50 panelgesprek

Panelgesprek – met actieve rol voor de zaal – over thema’s als ‘hoe behoud je zoveel mogelijk waarde in het gebied’ en ‘zijn coöperaties en ontwikkelaars elkaars concurrenten of natuurlijke bondgenoten’. In het panel nemen plaats: Anne Melchers, Rob Rietveld en Monique Sweep (zie workshops) en verder Rik Harmsen, branchespecialist Wind op Land bij de NWEA, en Erik van Merriënboer, die als gedeputeerde in Noord-Brabant werk maakte van de Green Deal Windenergie A16-zone.

15.30 ‘Visueel verslag’ door cartoonist Roel Venderbosch en afronding door dagvoorzitter

15.45-16.45 afsluiting en netwerkborrel

 

Workshops

Er zijn drie workshoprondes. De indeling van de hieronder genoemde negen workshops over deze rondes bepalen we later op basis van de vooraf opgegeven interesses.

 

Workshop 1. Participatieve aanpak door windontwikkelaars

Anne Melchers (Eneco), Matthijs Oppenhuizen (Raedthuys Pure Energie) en Mirjam Davidson (innogy) ‘pitchen’ elk over hun project waar ze het meest trots op zijn wat betreft participatie van de omgeving en tevredenheid van die omgeving na realisatie.

Workshop 2. Hoe ontwikkel je een windpark?

Geert Bosch (directeur adviesbureau Bosch & van Rijn) vertelt over het ontwikkeltraject van een windpark. Hoe vind ik een geschikte plek? Hoe vertel ik het de buren? Hoe krijg ik een vergunning? Wat komt er verder allemaal bij kijken? En… wat levert het op? Hij gaat speciaal in op de business case, de risico’s, opbrengsten voor de omgeving en hoe coöperaties een steviger positie kunnen innemen.

Workshop 3. ‘Buurtmolens’ realiseren met de postcoderoosregeling

Daan Grooten (energiebedrijf Qurrent) legt uit hoe de postcoderoos werkt en gaat specifiek in op het Buurtmolen-project. Het eerste wind-postcoderoosproject waarbij deelnemers niet hoeven te investeren. Met name interessant voor windenergie in de buurt van de gebouwde omgeving en waar draagvlak creëren bij omwonenden noodzakelijk is.

Workshop 4. Grondposities en grondcontracten bij wind op land

Eelco Bots (Windunie) legt uit hoe grondcontracten er uit zien en wat het belang is van grondovereenkomsten. Hoe werkt een grondcontract, wat voor vergoedingen zijn gebruikelijk en welke mechanismen spelen bij grondcontracten een rol? Hij gaat in op de ontwikkeling van een klassieke ‘paalvergoeding’ voor de grondeigenaar naar ‘gesocialiseerde’ grondcontracten voor de hele omgeving, aan de hand van een aantal voorbeelden.

Workshop 5. Succesvol leden werven, binden en crowdfunden

Volkert Vintges (directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie, GNMF) vertelt als mede-initiatiefnemer over de succesvolle opbouw van coöperatie WindpowerNijmegen en de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe, waarvoor 1013 leden-aandeelhouders 2 miljoen euro eigen vermogen inbrachten.

Workshop 6. Wordt de coöperatieve beweging volwassen, óók met windenergie?

Monique Sweep, directeur van coöperatie Deltawind, vertelt over Windpark Krammer (102 MW) dat ontwikkeld wordt samen met coöperatie Zeeuwind. Pim de Ridder, directeur van Windpark Nijmegen-Betuwe, vertelt hoe Wiek-II, vier samenwerkende energiecoöperaties en de Groene Stroomfabriek de tender hebben gewonnen voor energielevering aan 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.

Workshop 7. Is er een optimaal traject voor realisatie van windenergie?

Rob Rietveld (directeur Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) geeft een presentatie over de toolkit ‘acceptatie infrastructuur duurzame energie’, die de NLVOW ontwikkelt. Alex de Meijer (GNMF) sluit hierbij aan met do’s en dont’s uit eigen ervaring en de plannen voor een Gelders Model voor participatieve windontwikkeling.

Workshop 8. Wind, zon en …, de kunst van combineren

Simon Kamerbeek (Liandon) en Jan Bozelie (Liander) gaan in op concrete initiatieven en schetst een toekomstbeeld waarin we op een slimme manier wind en zon combineren en overtollige energie opslaan en op andere momenten benutten.

Workshop 9. Een coöperatieve aanpak van begin tot eind

Gerlach Velthoven (Betuwewind en REScoopNL) gaat in op het belang van een coöperatieve aanpak in alle fasen van het project. Door vroeg aan tafel te zitten zijn burgers een beslissende factor voor lokaal draagvlak en rendement. Het projectenbureau van REScoopNL geeft de opgedane ervaringen door aan beginnende projecten en kan deze praktische hulp ook voorfinancieren.

> Aanmelden
Alex de Meijer on EmailAlex de Meijer on Linkedin
Alex de Meijer
Alex de Meijer
Participatie, energie en water
Alex is onze specialist op het gebied van duurzame energie en water. Hij zet zich in voor wind- en zonneprojecten met een zo groot mogelijke inbreng van de lokale gemeenschap. Meer weten? a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl, 06 4882 0433.