Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

12 juli 2017: Inloopbijeenkomst Landschapspark De Danenberg

Geplaatst op 29-06-2017 in Nieuws.

Landschapspark De Danenberg wordt de ‘groene buffer’ tussen Park15 , Slijk-Ewijk en Oosterhout. Op 12 juli is er in Slijk-Ewijk een informatiebijeenkomst over de plannen voor het landschapspark en de verdere procedure. De inloopbijeenkomst wordt gehouden tussen 16.00 en 20.30 uur in Dorpshuis Beatrix aan de Dorpsstraat 15 in Slijk-Ewijk. Het is een inloopbijeenkomst, je kunt dus komen wanneer je wilt. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Het landschapspark moet zich de komende jaren ontwikkelen tot ‘groen prikkeldraad’, om zo verdere verstedelijking vanuit het bedrijventerrein tegen te gaan. Ten tijde van de ontwikkeling van bedrijventerrein Park15 spraken de initiatiefnemers van Park15 met de gemeente Overbetuwe en de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF)  dit af: ‘zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein’. Initiatiefnemer voor landschapspark De Danenberg is De Brouwerij, een samenwerkingsverband van de bedrijven K3Delta en KWP.

De afgelopen tijd hebben deze partijen, in samenwerking met een werkgroep van betrokken inwoners uit het gebied, de plannen voor het landschapspark ontwikkeld en uitgewerkt tot een voorontwerp bestemmingsplan, dat vanaf 6 juli ter inzage ligt bij de gemeente Overbetuwe. In dit plan beschrijft de gemeente Overbetuwe op hoofdlijnen hoe dit gebied eruit moet gaan zien, en welke ontwikkelingen er wel en niet gewenst zijn. Tot 16 augustus kunnen inwoners reageren op dit plan bij de gemeente Overbetuwe.

Nieuwe natuur

Het plan voor het landschapspark bevat onder meer de aanleg van nieuwe natuur in de vorm van (fruit)bomen, bosschages, bloemrijke graslanden, beperkte woningbouw in het gebied tussen het bedrijvenpark en Slijk-Ewijk, de aanleg van recreatieve routes (fiets- en voetpaden), de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de watergang de Rietgraaf en de aanplant van bomen langs de Oosterhoutsestraat. Tijdens de inloopbijeenkomst kun je het voorontwerpbestemmingsplan De Danenberg en het Voorlopig Ontwerp bekijken, vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties meegeven. Medewerkers van De Brouwerij, de gemeente Overbetuwe en de GNMF zijn aanwezig om de plannen en de verdere procedure toe te lichten.

Meer informatie vind je op:

website van de gemeente Overbetuwe

website van Landschapspark De Danenberg.

Marieke Gorkink on EmailMarieke Gorkink on Linkedin
Marieke Gorkink
Marieke Gorkink
Projectleider bij Natuur en Milieu Gelderland
Marieke is het aanspreekpunt voor het thema Voedsel en Schone Lucht. Meer weten? Neem contact op via e-mail of 06 10828694.