Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Voorbeelden natuur & landschap in wind- en zonprojecten

Er bestaat een zekere spanning tussen een hoge energie-opbrengst en de natuurinclusieve inrichting van projecten. Bij zonneparken op landbouwgrond speelt daarbij ook een rol dat de agrarische functie vaak blijft bestaan en de eigenaar dus terughoudend kan zijn in ‘permanente’ natuurtoevoegingen. De projecten met aandacht voor natuur en landschap die hieronder de komende weken als voorbeelden worden opgenomen, zijn door betrokkenen zélf aangedragen. Dat houdt geen waardeoordeel in over de mate waarin de projecten natuurinclusief zijn. Voor zover er iets bestaat als een definitie: een eventueel keurmerk Ecocertified Solar Parks zal er niet voor 2025 zijn.

In de projectbeschrijvingen wordt bij zonneparken onder ‘hectare onbedekt oppervlakte’ bedoeld alle ruimte die niet is bedekt met zonnepanelen, trafo’s of andere verharding/bouwwerken.

Gelderland

Nederland