Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Voorbeelden natuur & landschap in wind- en zonprojecten

De projecten hieronder, gerealiseerd in Gelderland of elders in Nederland, zijn met aandacht voor natuur en landschap ontwikkeld. Ze zijn door betrokkenen zélf aangedragen. We kennen geen waardeoordeel toe aan de mate waarin deze projecten natuurinclusief zijn. Belangrijk voor toekomstige projecten is dat in de gedragscodes voor wind en zon op land uitdrukkelijk aandacht voor dit aspect wordt gevraagd. Voor zonnevelden is in de gedragscode een ondergrens van 25% onbedekt oppervlak afgesproken; in de Groene Ontwikkelingszone vraagt de provincie Gelderland zelfs om 50% onbedekt. Ontwikkelingen in deze G.O., zoals een wind- of zonnepark, moeten altijd netto een verbetering creëren voor de natuurdoelen. Een keurmerk voor zonneparken – Ecocertified Solar Parks – is in ontwikkeling.

Branche-organisatie Holland Solar noemt een aantal voorbeelden in de brochure Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland (april 2022).

Windpark Deil (met daarbij natuurgebied het Broek)

In Windpark Deil staan elf turbines. Deze staan deels op Het Broek, een grondgebied van Staatsbosbeheer. Omdat in dit natuurgebied (met twee eendenkooien) in het voorjaar veel trekvogels rusten, konden hier niet zomaar windturbines worden gebouwd. Lees hier hoe Windpark Deil met deze uitdaging aan de slag is gegaan.

 

Drijvend zonneveld Lingepolder

Drijvende zonnevelden zijn een voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik, mits ze niet ten koste gaan van de waterkwaliteit en het leefgebied van dieren en planten. Hier is al onderzoek naar gedaan, maar er is nog veel onbekend over de effecten van drijvende zonnevelden, monitoring is de komende jaren belangrijk. Lees hier meer over het drijvend zonneveld in het Lingemeer.

 

Solarpark de Kwekerij

Solarpark de Kwekerij in Hengelo (Gld) is uniek: op zeven hectare is een zonnepark met 7.000 zonnepanelen (285 Wp) gecombineerd met een natuur- en recreatiepark, openbaar toegankelijk voor bewoners uit de buurt. Het is al door talloze delegaties bezocht, als inspirerende ‘energietuin-van-de-toekomst’. Je leest hier meer over dit park dat al in 2017 werd geopend.

 

Duurzame invulling Noordmanshoek met energietuin en zonnepark

Energietuin Noordmanshoek

Een groep actieve bewoners, nu verenigd in Stichting De Noordmanshoek, werkte sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Het plan ontstond om De Noordmanshoek in te richten als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard, een havezate en een zonnepark van 6,5 hectare. Lees verder.

 

Zonnepark Cothen

Dit zonnepark grenst vrijwel direct aan een woonwijk. Aan die zijde is daarom een bufferzone van 1 hectare gecreëerd, na een intensief traject met de omwonenden. Zij wilden graag meer afstand tot de zonnepanelen  en een visuele groene barrière. Er is een variatie aan inheemse bomen en struiken aangeplant: es, zomereik, meidoorn, kornoelje, vuilboom, wilde Kers en Gelderse roos. Ook zijn, als link naar het verleden, enkele hoogstamfruitbomen aangeplant. Lees meer.