Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Wat kun je doen als natuurbeschermer?

Voor wind- en zonprojecten is een zorgvuldige omgang met natuur en landschap belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten én inrichting en beheer van de projectlocaties. Gaan al deze seinen op groen, dan liggen er zelfs kansen voor een ‘plus’ op natuur en landschap. Welke rol kun jij als lokale natuur- en landschapsbeschermer hierin spelen?

Belangrijke rol voor natuurbeschermers in de energietransitie

  • Onze Brabantse collega’s hebben een checklist gemaakt om energieplannen in de omgeving te beoordelen. Er zijn ook checklisten opgesteld voor natuurbelangen bij wind op land en bij grondgebonden zonneparken.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Zo weet je wanneer je een concreet project moet afwijzen, of beter kunt kiezen tot constructief meedenken met ontwikkelaars en de gemeente, zodat  beleidsplannen of concrete projecten beter worden. Word bijvoorbeeld energieboswachter, in onze cursus leer je meer over het hoe en wat rondom de energietransitie en de natuur.
  • Zoek contact met de lokale energiecoöperatie. Zij ontwikkelen parken in lokaal eigendom waarbij ook de directe omgeving (meestal) goed betrokken wordt. Veel energiecoöperaties staan te springen om mensen met kennis. Zo kun je vroegtijdig input leveren waarmee hun plannen echt natuurinclusiever worden. Je kunt met je lokale natuurorganisatie misschien zelfs mede-eigenaar worden en ook meedoen aan de crowdfunding.
  • Kijk ook naar het beheer van lokale projecten. O.a. uit het onderzoek Zonneparken natuur en landbouw van de WUR blijkt dat er veel verschil in biodiversiteit is tussen de verschillende parken. De manier waarop het park beheert wordt speelt hier een rol in.
  • Zorg dat je weet welke technieken nu of op een later moment relevant zijn voor de energietransitie. Zo kom je goed beslagen ten ijs bij discussies en weet je zin en onzin te onderscheiden. Natuur & Milieu heeft een overzicht gemaakt.

Checklist zon en natuur

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij zonneparken. De checklist helpt om te bepalen welke natuuraspecten extra of juist minder aandacht behoeven. Het begint bij het benutten van de zonneladder en bij vooronderzoek en procesparticipatie, om tot de beste locatiekeuzes te komen o.a. in het belang van natuur en landschap. Vervolgens zijn er allerlei mogelijkheden voor borging van bestaande en realisatie van nieuwe natuurwaarden bij de inrichting van een zonnepark.

> checklist zon op land (pdf)

Checklist wind en natuur

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij zonneparken. De checklist helpt om te bepalen welke natuuraspecten extra of juist minder aandacht behoeven. Het begint bij het benutten van de zonneladder en bij vooronderzoek en procesparticipatie, om tot de beste locatiekeuzes te komen o.a. in het belang van natuur en landschap. Vervolgens zijn er allerlei mogelijkheden voor borging van bestaande en realisatie van nieuwe natuurwaarden bij de inrichting van een zonnepark.

> checklist wind op land (pdf)

Training ‘Energieboswachter’

In het voorjaar van 2022 organiseert Natuur en Milieu Gelderland een training tot ‘Energieboswachter’: burgerexpert natuurinclusieve energietransitie. De training is primair bedoeld voor leden van lokale natuur- en milieuorganisaties en energiecoöperaties.

> training energieboswachter