Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Neem doelen energiebesparing op in prestatieafspraken huursector

Half december worden de (jaarlijkse) prestatieafspraken voor de sociale huursector door de gemeente vastgesteld. In de prestatieafspraken worden afspraken over betaalbaarheid van huurwoningen, over aantallen huurwoningen (beschikbaarheid) en over verduurzaming van huurwoningen vastgelegd. Verduurzaming van huurwoningen is een belangrijke pijler van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Door complexgewijze aanpak kunnen woningcorporaties meters maken en hebben zij daarbij een aanjaagfunctie. Ook als voorbeeld voor verduurzaming van woningeigenaren van particulieren. Via de prestatieafspraken kan de gemeente de verduurzaming versnellen.

Tips voor het formuleren van uw energiedoelen

Stel als gemeente heldere korte en langetermijn doelstellingen voor de verduurzaming van de huursector. Neem voor de korte termijn als doelstelling ‘gemiddeld energielabel B in 2020’ uit het landelijke SER Energieakkoord. Als lange termijn doelstelling kan als ambitie een gasvrije huursector in 2035 worden genomen. Deze doelstelling sluit aan bij het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). De Raad heeft de landelijke overheid geadviseerd om de lagetemperatuurwarmte in de gebouwde omgeving in de periode tot 2035 uit te faseren. Daarna volgt in de periode 2035-2050 nog de verduurzaming van de hogetemperatuurwarmte in de industrie. Verder vormt monitoring van de voortgang van de verduurzaming een belangrijk onderdeel van prestatieafspraken. Daarbij kan handig gebruik worden gemaakt van de bestaande Aedes Benchmark Duurzaamheid. Deze benchmark monitort de jaarlijkse verbetering van de energetische kwaliteit (zgn Energie-Index) van de huurvoorraad en van het daadwerkelijke gasverbruik per vierkante meter huuroppervlak. Via de prestatieafspraken kan ook nog het plaatsen van zonnepanelen op huurdaken worden gestimuleerd. Via slimme financiele constructies bij plaatsing van zonnepanelen op huurdaken kunnen woonlasten van huurders juist worden verlaagd. Ook het stimuleren van het opleiden van energiecoaches onder huurders draagt bij aan het energiezuiniger gedrag en verlagen van woonlasten.

Heeft u de groenste prestatieafspraken?

De Natuur en Milieufederaties werken met het project Stookjerijk aan het versnellen van de energiebesparing in de huursector. In het kader daarvan is er op dinsdagavond 28 oktober een event met de kopstukken uit de branche. We reiken die avond ook de Stookjerijk-trofee uit aan de gemeente met de groenste prestatieafspraken. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via: http://stookjerijk.nl/meldjeaan/