Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Milieudefensie Arnhem

Lidorganisatie van GNMF

arnhem@milieudefensie.nl

arnhem.milieudefensie.nl

Milieudefensie Arnhem stelt zich voor

Waar zet Milieudefensie Arnhem zich voor in?

Wij zetten ons in voor een groen, schoon, besparend, diervriendelijk en grenzeloos Arnhem. Wij vinden dat we best iets kunnen doen of juist láten om onze leefomgeving prettiger te maken. Daarbij kijken we zowel naar de stad zelf als naar de impact die wij als inwoners op de wereld daarbuiten hebben. Klein en groot dus. De hoop is dat het fraaie Arnhem, dat zo prachtig tegen de Veluwerand ligt en rondom de Rijn, nog vele generaties mee gaat en ondertussen een fijne plek blijft. Daar hoort respect bij naar alles wat niet direct in geld rendeert.

Wat doen jullie om je doel te bereiken?

We zouden graag tientallen projecten per jaar willen oppakken. Maar we moeten realistisch blijven. We kunnen niet met alles aan de slag en dus proberen we te doen wat binnen onze macht ligt. Meestal pakt een klein team een onderwerp op en gaat ermee aan de slag. En hoe? Op heel veel manieren. Dat kunnen campagnes zijn om aandacht te vragen voor grote milieuproblemen rond klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen of ontbossing vanwege sojateelt voor onze veestapel. Bij dergelijke acties sluiten we vaak aan bij de landelijke campagnes van Milieudefensie. We zijn ook geregeld beleidsmatig bezig, door een vinger aan de pols te houden als het gaat om het groene en milieubeleid in Arnhem. Soms ook spreken we in de gemeenteraad in. Over een aantal thema’s hebben we bij tijden contact met leden van de gemeenteraad, wethouders of betrokken ambtenaren. Op diverse plekken in de stad denken we mee over milieuthema’s en groene zaken. We organiseren duurzame diners, we spreken bedrijfsleiders over hun milieubelastende producten en af en toe komen we creatief en/of ludiek uit de hoek. En we schuwen ook het actieve werk niet: we leggen geveltuintjes aan en houden zwerfvuilopruimacties. Elke tweede zaterdag van de maand staan we bovendien in Rozet, van 13.00-15.00. We richten dan de spotlights op een bepaald thema en iedereen kan ons aanspreken. En, niet te vergeten; we hebben een website, zitten op facebook en zijn actief op twitter. We zouden willen zeggen: volg ons!

Waar zijn jullie het meest trots op?

Er zijn veel activiteiten om trots op te zijn. We hebben een actieve groep, die flink wat onderhanden neemt. Erg leuk was het luchtmeetjaar 2015. We hebben toen elke vier weken op twee punten in de stad buisjes gewisseld die stikstofdioxide maten. Dat hele jaar is het thema ‘luchtverontreiniging door verkeer’ onder de aandacht geweest. Het afwachten van de uitslag was steeds weer spannend. Hoe zouden we scoren als Arnhem? Deze actie was onderdeel van een landelijke campagne. We konden onze resultaten dus ook met andere steden vergelijken. We hebben veel gedaan dat jaar. We werkten nauw samen met de gemeente en we organiseerden een ambitie-avond met zowel gemeente als GGD als inwoners. Ook hebben we toen samen met duurzame fietswerkplaats FietsVerzet in Wageningen én de Arnhemse Fietsersbond een succesvolle bandenoppompactie gehouden. Alles met als doel meer fietsers over de John Frostbrug te krijgen. Het weer was nogal nat, maar de stemming opperbest. En leuk en nuttig om veel mensen te spreken.

Met welke uitdagingen hebben jullie te maken?

We vertoeven in het informatietijdperk. Iedereen krijgt zoveel informatie over zich heen, dat je hoopt dat onze belangrijke mededelingen daar nog bij kunnen. Daarbij zijn lang niet alle onderwerpen even sexy en in oneliners uit te leggen. Aan de ene kant wil je mensen graag handvatten geven waarmee ze hun ecologische voetprint verkleinen, aan de andere kant wil je geen schoolmeester zijn. Je wilt het wel leuk houden, dat je geen milieuzeur wordt…. Tja.. Dat is het lastige van vechten voor de grote groene zaak. Je ziet van lang niet al je acties resultaat. En het zien van direct resultaat is voor veel mensen wel belangrijk. We proberen in ieder geval meer vanuit positiviteit dan uit negativiteit te werken.

Waarom zijn jullie aangesloten bij de GNMF?

Omdat we de GNMF een warm hart toedragen! We kunnen elkaar in positieve zin beïnvloeden.

 

Anne-Marie Erdhuisen
Anne-Marie Erdhuisen