Skip navigation MENU

De Parkse Gaard

Lidorganisatie van GNMF

Stichting De Parkse Gaard
De Park
6661 GW Elst
0481 371603
info@deparksegaard.nl
www.deparksegaard.nl

Kaart centreren

Voedselbos De Parkse Gaard heeft zich in april 2019 aangesloten bij de GNMF. Vijftien vrijwilligers beheren sinds 2016 het voedselbos bij Elst. Op anderhalve hectare worden de bomen, struiken en planten bewust gekozen en geplaatst om als geheel een ecosysteem te vormen dat zichzelf in stand houdt. Net zoals een echt bos dat doet.

Zie ook: GNMF verwelkomt Voedselbos De Parkse Gaard, 3 april 2019

Thijs Belgers on EmailThijs Belgers on Linkedin
Thijs Belgers
Thijs Belgers
Externe communicatie
Thijs verzorgt de externe communicatie bij Natuur en Milieu Gelderland. Denk aan persberichten, website, sociale media en de nieuwsbrieven. Ook coördineert hij de Helpdesk.
Meer weten? t.belgers@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2933 0517