Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Handhaving

Als de regelgeving voor bescherming van natuur en leefomgeving op orde is, is handhaving van belang om ervoor te zorgen dat de bescherming daadwerkelijk plaatsvindt.

Te denken valt aan:

  • een toegankelijk loket voor meldingen door burgers,
  • uitbreiding van de capaciteit voor handhaving,
  • handhaving voor het ecologisch beheer van bermen en behoud van landschapselementen,
  • ondersteunen van burgers die zwerfvuil rapen; buurtinitiatieven in het zonnetje zetten en het organiseren van een campagne tegen zwerfafval.