Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Schone lucht

Luchtverontreiniging veroorzaakt milieu- en gezondheidsproblemen. Inzet op schone lucht komt direct ten goede aan kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Een goed begin is de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord – al elf Gelderse gemeenten sloten zich aan.

Vervolgens kan de gemeente de luchtkwaliteit voor haar inwoners actief verbeteren door o.a.:

  • een duurzaam mobiliteitsplan te ontwikkelen met veel aandacht voor de fiets
  • een groen eigen autopark;
  • voorlichting geven over het goed stoken van houtkachels en niet stoken bij windstil/mistig weer. Op termijn aanpassen van de APV voor (verbod op) houtstook;
  • subsidie op de aanschaf van een katalysator en voor het verwijderen van de houtkachel.

Praktische tips en achtergrondinformatie

  • Wij ondersteunen bij het opzetten van burgermeetnetten, waarbij burgers samen met de gemeente en het RIVM de luchtkwaliteit meten. Zoals het burgermeetnet luchtkwaliteit in Arnhem. Lees meer >>
  • We maakten ook een factsheet met meest gestelde vragen over burgermeetnetten (download pdf)
  • We zetten in op actieve communicatie en informatieavonden en workshops, bijvoorbeeld over schoner stoken. Lees meer >>