Skip navigation MENU

Tien duurzame doelen voor Gelderse gemeenten

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een enorme kans om duurzame doelen in lokaal beleid op te nemen!

Inspiratie voor gemeenten

Met de brochure Top tien duurzame doelen voor Gelderse gemeenten bieden wij je inspiratie en voorbeelden van haalbare, duurzame doelen voor lokaal beleid op tien urgente dossiers.

Deze maatregelen verbeteren de directe leefomgeving van inwoners én dragen bij aan oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteit en energietransitie.

Daarom dringen we er bij politieke partijen op aan deze punten in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

Wat kun jij doen? Laat de stem van natuur en milieu klinken! 

Tien duurzame doelen voor Gelderse gemeentenDownload de brochure en mail het aan de lokale fracties in je gemeente met het verzoek deze punten in hun verkiezingsprogramma op te nemen.

Deel een link naar dit document op social media ter attentie van je gemeente en/of de lokale fracties. Gebruik daarbij de hashtag #duurzaamGld

Noem ook Natuur en Milieu Gelderland in je berichten. Wij zien je bericht dan en zullen het delen voor nog groter bereik. Dat kan als volgt:

Twitter: @NatuurMilieuGld
Facebook: @Natuur en Milieu Gelderland
LinkedIn: @Natuur en Milieu Gelderland

Tien haalbare doelen

De tien doelen zijn op alle mogelijke manieren met elkaar verweven. De meekoppelkansen zijn legio: zo dragen maatregelen op het gebied van biodiversiteit ook bij aan meer bomen, een mooi landschap, waterbeheer en/of tegen hittestress in de gebouwde omgeving. Laat je inspireren!

  1. Biodiversiteit
  2. Landschap in het buitengebied
  3. Energietransitie
  4. Ruimtegebruik
  5. Klimaatadaptatie
  6. Schone lucht
  7. Waterbeheer
  8. Voedsel en natuurinclusieve landbouw
  9. Bomen
  10. Handhaving

NB. deze dossiers vormen ‘levende pagina’s’ en kunnen worden aangevuld met actuele informatie en inspirerende voorbeelden. Ken je inspirerende voorbeelden om te delen met andere gemeenten? Laat het weten aan Els: e.sytsma@natuurenmilieugelderland.nl