Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Expertsessie Zon op je bedrijfsdak

12 december 2019 - 19:30 uur

93,5% van de potentieel geschikte bedrijfsdaken in Nederland wordt (nog) niet benut. Ook in Gelderland vallen nog veel daken te winnen. Een mooie uitdaging voor de regio want we hebben een ambitieus doel: 55% CO2 reductie in 2030.

Efficiënt en doeltreffend

Om die 55% te halen, zullen we gebruik moeten maken van duurzame energie, geproduceerd door windmolens en zonnepanelen. In de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk windmolens op zee en zonnepanelen op daken de voorkeur ten opzichte van wind op land en grootschalige zonneweides. Een begrijpelijk uitgangspunt: zo gaan we efficiënt om met de beschikbare ruimte en houden we de impact op onze leefomgeving zo klein mogelijk.

Expertsessie

Het is tijd voor de volgende, praktische stap. In het kader van het Gelders Energieakkoord organiseren VNO-NCW Midden en Kiemt een expertsessie. Om tot concrete oplossingen te komen waarmee we de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen versnellen, is een dynamisch programma opgesteld.
Je bent van harte welkom op 12 december bij Geniet in de Weerd in Arnhem.

Programma

19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Welkomstwoord Franske van Duuren en Christian Lorist
20.10 uur Experts aan het woord: diverse pitches van initiatiefnemers, Roy Ellenbroek (provincie Gelderland) en Janneke Slingerland (Christenunie)
20.30 uur Werken aan oplossingen
21.00 uur In gesprek met experts, politici en de zaal
21.30 uur Borrel

Wanneer: Donderdag 12 december, 19.30 – 21.30 uur
Waar: Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168 in Arnhem
Deelname: Gratis
Aanmelden: Via deze link