Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Webinar Recreatiezonering Veluwe

03 maart 2022 - 19:30 uur

Op 3 maart (van 19:30 tot 21:00 uur) organiseert Natuur en Milieu Gelderland de webinar ‘Recreatiezonering Veluwe’. Tijdens deze online bijeenkomst is Hans van Altena te gast. Als projectleider vanuit de provincie Gelderland vertelt hij over de plannen rondom de Recreatiezonering Veluwe. Wat gaat er gebeuren in de natuur op de Veluwe? Wat betekent dat voor jou? En hoe kun jij nog inspraak hebben in de plannen? Tijdens deze bijeenkomst krijg je antwoord op je vragen en ruimte om te reageren.

Waarom een recreatiezoneringsplan?

De Veluwe is een populaire bestemming onder allerlei groepen recreanten. Wandelaars, mountainbikers, ruiters en andere gebruikers genieten dagelijks van de mooie natuur in dit Gelderse gebied. Helaas staat natuur op de Veluwe gelijktijdig onder druk en moet er iets gebeuren om kwetsbare gebieden en soorten te beschermen.

Daarom heeft provincie Gelderland in nauwe samenwerking met terreinbeheerders, gemeenten en natuur- en belangenorganisaties een recreatiezoneringsplan opgesteld om kwetsbare delen van de Veluwe te beschermen én op verantwoorde manier ruimte te bieden aan recreatie. Tijdens de planvorming heeft óók Natuur en Milieu Gelderland zich uitgesproken, met name in het belang van de natuur op de Veluwe.

Inspraak op de plannen

Vandaag (15 februari) worden de recreatiezoneringsplannen vastgesteld, waarna deze ook ter inzage worden gelegd op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Vanaf dat moment is er zes weken lang de tijd om te reageren op de plannen. We willen jou, als belanghebbende, betrekken in onze reactie op de plannen. Daarom horen we aan het einde van de webinar ook graag hoe jij over de plannen denkt.

Kijk alvast op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl voor meer informatie over de plannen.