Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Webinar Bloemrijke dijken

10 september 2020 - 20:00 uur

De biodiversiteit staat er in Nederland slecht voor. Waterschappen kunnen een grote rol spelen bij het herstel ervan. Bijvoorbeeld door bij de inrichting en het beheer van de vele duizenden kilometers dijken rekening te houden met biodiversiteit. En dat komt dan ook nog de veiligheid ten goede, zoals Hennie Roorda, Heemraad van Waterschap Rivierenland in deze korte video laat zien.

Het blijkt echter nog niet vanzelfsprekend dat waterschappen bij inrichting en beheer van dijken rekening houden met biodiversiteit. Tijdens het webinar Bloemrijke dijken wil Water Natuurlijk verkennen hoe we er voor kunnen zorgen dat ze dit wel gaan doen. Deskundigen en bestuurders komen aan het woord: senior adviseur dijkveiligheid Gerard van Meurs, de ecologen Cyril Liebrand en Peter de Groot, een vertegenwoordiger van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Hennie Roorda, Heemraad van Waterschap Rivierenland. Water Natuurlijk hoopt daarnaast op de inbreng van veel deelnemers om zoveel mogelijk ideeën op te kunnen doen. Het gesprek wordt geleid door Mirte van der Linden, zelfstandig projectleider bij Pingo Projecten.

Wanneer: Donderdag 10 september, 20.00 – 21.00 uur
Waar: Online
Deelname: Gratis
Aanmelden: Aanbevolen, want het aantal deelnemers is beperkt. Klik hier
Organisatie: Water Natuurlijk