Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Watercafé Wat doen medicijnresten in het water?

26 februari 2019 - 19:30 uur

Medicijnresten komen steeds vaker voor in ons water. Om dat te voorkomen werken waterschappen samen met het ministerie van IenW aan extra zuiveringstrappen op waterzuiveringsinstallaties. Dat gebeurt nu op een paar plekken in Nederland. Ook op de zuivering in Groesbeek zijn er concrete plannen. In het Watercafé van WaterNatuurlijk wordt er meer over verteld.

Ook wordt ingegaan op de risico’s van medicijnen in het water en op mogelijke oplossingen. Dus wat kunnen we als waterschap, als lokale politiek, als medische wereld en ook als burger doen om te voorkomen dat medicijnresten een probleem gaan vormen in het water. Dat alles komt aan bod in het Watercafé!

Programma

  • Opening door Cathy van Beek
  • Korte uitleg door Hennie Roorda, Heemraad en lijsttrekker WaterNatuurlijk Rivierenland, over de aanpak in Rivierenland.
  • Marc de Rooy, ministerie van I&W, over de landelijke ketenaanpak medicijnen in water.
  • Kees kramers, hoogleraar klinische farmacologie, over medicijnen in ons milieu en wat we er nu al aan kunnen doen
  • Cathelijn Aukes, huisarts, over hoe dit werkt in de praktijk
  • Debat met lokale politici/artsen/apothekers en bewoners
  • Borrel

Wanneer: Dinsdag 26 februari, 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30 uur)
Waar: Kulturhus aan de Roerdompstraat 6 in Beek Ubbergen
Deelname: Gratis, aanmelden niet nodig
Informatie: Website WaterNatuurlijk Rivierenland