Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

VVM Café over de bodem en ons voedselsysteem

23 januari 2019 - 17:30 uur

VVM, het netwerk voor milieuprofessionals, organiseert op 23 januari een VVM-café over bodemkwaliteit.

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd. Een gezonde bodem met een grote diversiteit aan bodem organismen is essentieel voor goede gewasgroei, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Aan de andere kant kan een te sterke belasting van de bodem leiden tot verlies aan bodemkwaliteit. Door verdichting kunnen er minder groeimogelijkheden zijn en kan de waterhuishouding van de bodem verstoord raken. Door verlies aan nutriënten kunnen de hoeveelheid, kwaliteit en voedingswaarde van de geproduceerde gewassen minder worden. Mogelijk verlies aan bodem-biodiversiteit kan, zowel de groei als de bescherming tegen ziektes in gevaar brengen.

Op deze bijeenkomst van VVM wordt de rol van de bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem besproken. Na een korte inleiding wordt gekeken naar de effecten van de voedselproductie op de bodemkwaliteit. Daarna wordt besproken wat er nodig is om die negatieve effecten terug te dringen. Ten slotte gaat het om de vraag hoe we in de toekomst de voedselproductie moeten sturen om ook op langere termijn voldoende hoogwaardig voedsel te kunnen produceren. Onder andere wordt ingegaan op het belang van kringloop/circulaire landbouw voor het zeker stellen van een gezonde bodem.

Wanneer: Woensdag 23 januari, 17.30 – 20.30 uur
Waar: VVM Bureau, Arthur van Schendelstraat 758 in Utrecht
Organisatie en programma-informatie: Website VVM