Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Training Energieboswachter

13 april 2022 - 19:00 uur

In zeven avonden, verspreid over twee maanden, word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

RESULTAAT: WAT LEVERT DE TRAINING OP?

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten.
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.
 • Praktijkervaring (oefen met een zelfgekozen zon- of windproject).
 • Interessant en leuk netwerk, je wordt onderdeel van een BMF-expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurpositieve energieprojecten in Gelderland kunt vormgeven!

PROGRAMMA

De training omvat 7 avonden en bestaat uit 3 verdiepende kennissessies en een praktijkopdracht die je samen met een aantal andere deelnemers uitwerkt. Alle bijeenkomsten zijn digitaal.

 • Startbijeenkomst

  > Datum: Woensdag 13 april 2022
  Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking, het maken van groepjes voor de praktijkopdracht en het stellen van vragen.

 • Kennissessie 1: Gebiedsanalyse

  > Datum: Woensdag 20 april 2022
  Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Deze avond staat in het teken van gebiedsanalyse. Hetty Gerringa, jurist bij de Brabantse Milieufederatie, vertelt hoe je weet wat er in jouw gemeente speelt op het gebied van zon en wind. Hoe kan je een zon/wind-locatie ‘digitaal’ beoordelen? Vervolgens gaan we in op de werking van een ecosysteem . Hoe kijkt een ecoloog naar een gebied? Hoe weet je welke (doel)soorten er voorkomen in een gebied?

 • Bespreking praktijkopdracht – Gebiedsanalyse

  > Datum: Dinsdag 26 april (let op, dit is een dinsdag i.v.m. Koningsdag!)
  Tijd: 19:30 – 20:30 uur (1 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Met de opgedane kennis van de eerste kennissessie op zak, kiest ieder groepje deelnemers een zonnepark of windpark uit en analyseer je het gebied. Tijdens deze avond is er ruime gelegenheid om vragen te stellen rondom dit eerste deel van de praktijkopdracht.

 • Kennissessie 2: Zonneparken & biodiversiteit

  > Datum: Woensdag 11 mei 2022
  Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Voor deze avond zijn twee gastsprekers uitgenodigd. Onder andere Friso van der Zee, ecoloog en projectmanager bij de WUR (Wageningen University & Research). De avond start met een presentatie over de motivatie om zonneparken te ontwikkelen, de vraagstukken die daarbij horen, de belangen waar rekening mee moet houden. Friso van der Zee neemt de tweede helft van de avond voor zijn rekening en vertellen over de kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Hij zal zijn onderzoek naar bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland toelichten en iets vertellen over de relatie flora en fauna in dat kader. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

 • Kennissessie 3: Windparken & biodiversiteit

  > Datum: Woensdag 25 mei 2022
  Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Ook voor deze avond hebben we twee sprekers uitgenodigd. De eerste spreker zal vanuit het perspectief van de ontwikkelaar vertellen. Onder ander over wat hen motiveert om dit te doen en wat er zoal komt kijken bij het realiseren van een windturbine. De tweede spreker is Erik Klop. Hij is ecoloog bij bureau Altenburg en Wymenga en al jarenlang betrokken bij onderzoek, advies en monitoring van windparken in relatie tot vogels. Uiteraard is er weer ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

 • Bespreking praktijkopdracht

  > Datum: Woensdag 8 juni 2022
  Tijd: 19:30 – 20:30 uur (1 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Om te oefenen met de opgedane kennis van de vorige twee verdiepende kennissessies ga je aan de slag met deel twee van de praktijkopdracht. Samen met je groepje onderzoek je welke effecten, kansen en bedreigingen er voor een bepaalde soort/ of soorten zijn in jullie gekozen zon/windpark. Tijdens dit uur is er ruimte om vragen te stellen en om van andere groepen te leren.

 • Slotbijeenkomst

  > Datum: Woensdag 22 juni 2022
  Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Online via ZOOM

  Tijdens deze laatste avond delen de groepjes de resultaten van hun praktijkopdracht met elkaar.

De totale tijdsinvestering bedraagt ± 30 uur, waarvan ± 20 uur voor zelfstudie/praktijkopdracht

DOELGROEP: VOOR WIE IS DEZE TRAINING BEDOELD?

Deze training is onmisbaar voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie in Gelderland. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

PRAKTISCHE INFORMATIE & INSCHRIJVEN

Voorbereiding

Na opgave ontvang je ongeveer een week voor de start van de training het programma en nadere informatie. De training volg je via het programma Zoom. Je ontvangt hierover uitleg. Mocht je niet bekend zijn met Zoom, dan zorgen wij voor extra ondersteuning hierin.

Kosten

De training kost 49 euro per persoon. Voor deze training geldt een annuleringsregeling. De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers met een maximum van 25 deelnemers.

 • 25 euro bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training
 • 49 euro bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

SCHRIJF JE IN

TWIJFEL JE NOG?

Dinsdagavond 22 maart geven we in een korte webinar een toelichting op de training, met veel ruimte om vragen te stellen. Dus twijfel je nog over deelname aan de training Energieboswachter? Meld je dan hier aan voor de informatiebijeenkomst.

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie en wordt in meerdere provincies georganiseerd. De drie inhoudelijke kennissessies worden gezamenlijk gevolgd, zodat daar ook deelnemers vanuit andere provincies aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de Gelderse deelnemers.