Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Themabijeenkomsten bomenlandbouw

15 december 2020 - 14:00 uur

Provincie Gelderland wil boeren en landgoedeigenaren stimuleren om meer bomen en struiken op landbouwgrond te planten. Dat kan een aanvullende bron van inkomsten zijn en is goed voor de biodiversiteit, de bodemsamenstelling en de waterhuishouding.

In opdracht van de provincie is het netwerk voor bomenlandbouw of Agroforestry in Gelderland van start gegaan. Het netwerk brengt boeren samen en ondersteunt hen met uitwisselingen, trainingen, workshops en excursies. In dit kader kunnen boeren die hiervoor belangstelling hebben een of meerdere (digitale) themabijeenkomsten bijwonen, in 2020 nog op 15 december.

15 december 2020, 14 – 15 uur, online studiebijeenkomst: Bomenlandbouw bij uitloopvarkens

Programma
De bijeenkomst gaat in op de mogelijkheden en wijze van uitvoering van bomenlandbouw aan de hand van praktijkvoorbeelden. De presentatie wordt verzorgd door Bert Reubens.

Bert Reubens was projectleider van het P’Orchard project zoals dat afgelopen jaren met name in Vlaanderen is uitgevoerd. Daarbij is onderzoek gedaan en zijn allerlei praktijkervaringen opgedaan. In het filmpje “Maak kennis met Agroforestry” wordt de essentie samengevat. Voor meer informatie kunt u ook het eindrapport Boslandbouw voor buitenvarkens alvast bekijken.

Doel
Het doel is praktisch: oriënteren, motiveren en kennisoverdracht. De presentatie wordt verzorgd door Bert Reubens in samenwerking met Farmlife. Tijdens de bijeenkomst, na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en het uitwisselen van ervaringen

Deelnemen
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 14 december bij Piet@RomboutsAgroEco.nl. U ontvangt daarna een link om deel te nemen. Ook voor meer informatie kunt terecht bij Piet Rombouts op dat emailadres.