Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Thema-avond Energietransitie in de Achterhoek

13 februari 2019 - 20:00 uur

Achterhoekse gemeenten streven naar een energieneutrale Achterhoek in 2030, althans wat betreft de gebouwde omgeving. In Winterswijk heeft de gemeenteraad dit voornemen vastgelegd in de Energievisie van juni 2017. Er is een Energietafel opgericht om een breed gedragen advies op te stellen over de manier waarop dit bereikt kan worden.

IVN en KNNV Oost Achterhoek organiseren op 13 februari een thema-avond over de energietransitie. De spreker van deze avond, Arjan van Unnik, is lid van deze Energietafel. Hij brengt veel kennis mee uit zijn beroepscarrière. Hij werkte meer dan dertig jaar bij Shell, laatstelijk als hoofd kennismanagement wereldwijd.

Hoe krijg je je huis energieneutraal, welke methoden zijn er en wat is wel of niet redelijk haalbaar? Van Unnik spreekt hier met kennis uit eigen ervaring. Hij bouwde zelf zijn energiezuinige huis en zou dat met de kennis van nu anders doen om tot een geringere CO2-uitstoot te komen.

Vervolgens wordt gekeken naar de hele regio: moeten we energieneutraal zijn of is de grootst mogelijke reductie van de CO2-uitstoot toch een verstandiger en meer duurzame doelstelling? Welke problemen verwachten we bij het transporteren van elektriciteit van zonnevelden en windmolens bij overschotten (in de zomer, als we niet verwarmen) en tekorten (in de winter, als de kachel of warmtepomp staat te loeien). Hoe staat het met de mogelijkheid om energie op te slaan? Hoe staat het met de kosten van de benodigde maatregelen, opwekinstallaties etc. in verhouding tot beschikbare subsidies? Wat is voor onze regio wel of niet haalbaar?

Arjan van Unnik zal veel met cijfers aantonen. Dit belangrijke debat zal niet alleen gevoerd worden met slogans over nut en noodzaak van de energietransitie, maar ook met praktische hedendaagse kennis van zaken. En debat is op deze thema-avond zeker mogelijk!

Wanneer: Woensdag 13 februari, 20.00 – 22.00 uur
Waar: Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde
Deelname: Voor leden van KNNV of IVN € 3,-; overigen € 5,-
Informatie: Website IVN Oost Achterhoek