Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Presentatie boek ‘Bescherming van biodiversiteit’

24 april 2020 - 14:30 uur

Op 24 april wordt het boek ‘Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’ gepresenteerd in het Natuurmuseum in Tilburg. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Alex Brenninkmeijer, voormalig Ombudsman van Nederland. Het onderwerp van het boek is met de PAS-uitspraak en de stikstofcrisis actueler dan ooit. In het boek wordt niet alleen geanalyseerd wat er fout gaat in het beleid op dit terrein, maar er worden ook aanzetten gegeven voor succesvolle acties op dit gebied.

Programma

Dagvoorzitter: Willem van Kruijsbergen

14.30-14.50 uur: De onzin van natuurbescherming, door Bert van Roermund, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Tilburg

14.50-15.10 uur: Pimpernelblauwtjes rondom ’s-Hertogenbosch, Irma Wynhoff, projectleider bij De Vlinderstichting, Wageningen

15.10-15.30 uur: De plaats van natuur in de landbouw, door Jochem Sloothaak, projectleider van het project Partridge van Brabants Landschap

15.30 uur: Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Bescherming van biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’ door auteur Jan van der Straaten aan Alex Brenninkmeijer, voormalig ombudsman van Nederland en thans lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg.

15.35 uur: Reactie van Alex Brenninkmeijer

Tot 17.00 uur: Afsluitende borrel.

Wanneer: 24 april, 14.00 – 17.00 uur
Waar: Theaterzaal Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg
Deelname: Gratis
Aanmelden: Via straate2@xs4all.nl

Over het boek

April 2020 verschijnt het boek, waarin de bescherming van biodiversiteit in Nederland wordt onderzocht en nader geanalyseerd. Er wordt uiteengezet wat het begrip biodiversiteit inhoudt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de in Nederland aanwezige biodiversiteit en de recente aantastingen daarvan. Het beleid met zijn tekortkomingen komt ter sprake, evenals de mogelijkheden om een beter beleid te realiseren.

Van de belangrijkste Nederlandse dagbladen is nagegaan in welke mate deze van 1990 tot 2019 aandacht hebben besteed aan dit onderwerp. Daarbij is ook de inhoud van die artikelen nader geanalyseerd. Dit is ook gedaan met de ledenbladen van Natuurmonumenten. Hieruit blijkt dat Natuurmonumenten nauwelijks aandacht heeft besteed aan de bescherming van de biodiversiteit, terwijl hierover in de NRC, de Volkskrant en Trouw in de loop der tijd steeds meer en steeds indringender werd gepubliceerd.
Onderzocht is in welke mate vanuit de economische wetenschap instrumenten kunnen worden aangedragen ter bescherming van de biodiversiteit. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de biodiversiteit in Nederland daadwerkelijk met wetgeving wordt beschermd.

In het tweede deel van het boek komt het concrete Nederlandse beleid aan de orde. Dit wordt vooral uitgewerkt aan de hand van het mestdossier. Het beleid van 1970 tot 2019 wordt nader geanalyseerd. Hierbij blijkt dat deze problematiek door Nederlandse politici stelselmatig is ontkend; er is sprake van ambtelijke tegenwerking van concreet onderzoek en het publiceren van statistieken door het CBS; fraude en de politieke acceptatie daarvan is een constante over de gehele periode. Kortom, er is in het Nederlandse beleid steeds en stelselmatig sprake van het niet nagaan van aangegane contractuele en wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bescherming van biodiversiteit, terwijl daarentegen aan het belang van de landbouwsector steeds prioriteit is gegeven. De conclusie kan worden getrokken dat de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland het gevolg is van een bewust vormgegeven beleid, waarbij het belang van biodiversiteit niet werd meegewogen.

Ten slotte kan de vraag gesteld worden of de teloorgang van de biodiversiteit een onafwendbaar verschijnsel in Nederland is. Voor het antwoord op die vraag wordt het beleid ten aanzien van de waterverontreiniging vanaf 1850 tot heden nader geanalyseerd. Daarbij blijkt dat er op dit terrein aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Vanuit die analyse wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden om ook op andere terreinen resultaten te bereiken. De Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) met de recente uitspraak van de Raad van State worden hierbij in de beschouwing betrokken.