Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Online debat: Stikstofcrisis bezworen?

04 juni 2020 - 16:00 uur

In navolging van het eerste succesvolle online debat van De Lynx over natuurinclusieve landbouw, volgt er nu een tweede, ditmaal over de stikstofcrisis. Panelleden zijn Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid CU), Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten) en Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolck Instituut). Ben jij erbij?

De stikstofdepositie: vorig najaar was het nog de grootste crisis in de carrière van premier Rutte. Nu met de uitbraak van Covid-19, zouden we bijna vergeten dat deze crisis bestaat. In het voorjaar heeft de regering een plan gelanceerd om de stikstofcrisis aan te pakken. De feiten:

  • Minister Carola Schouten trekt 5 miljard uit in de komende 10 jaren voor herstel en versterking van natuur en voor het verminderen van de stikstofuitstoot in de landbouw.
  • Meer dan de helft van het bedrag – per jaar ongeveer 300 miljoen euro – gaat naar herstel van beschermde Natura 2000-gebieden.
  • Met de overige 200 miljoen euro per jaar wil het kabinet de toekomstige uitstoot van stikstof omlaag brengen met een mix van duwtjes in de rug en dwang.

Pakken we hiermee de stikstofcrisis op een goede manier aan? Daar zijn twijfels over. Zowel bij natuurorganisaties, wetenschappers en boeren. Tijd voor een goed gesprek over het stikstofplan.

Wanneer: Donderdag 4 juni, 16.00 – 17.00 uur
Waar: Online via Zoom
Deelname: Gratis
Informatie en aanmelden: Via de website van Communicatiebureau de Lynx