Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Nationale Milieudag 2020

24 juni 2020 - 09:00 uur

De Nationale Milieudag 2020 op 24 juni is een webinar vol actualiteit. Dit gebeurt onder het motto ‘Vergezichten: tijd voor keuzes’. Vergezichten, wie houdt er niet van? Ze inspireren, geven moed, ideeën en energie. Wat betekenen de crisis waar we nu voor staan voor ons toekomstperspectief? Welke keuzes maken we? En wat betekenen ze voor de vergezichten?
Deze webinar wordt georganiseerd door VVM, het netwerk van milieuprofessionals.

In de afgelopen jaren zijn er drie vergezichten van Nederland gemaakt: Panorama Nederland verbeeldt onze ruimtelijke opgaven, in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk zijn opgaven weer en Wageningen Universiteit (WUR) maakte meteen een flinke sprong naar 2120. Transitiedenkers, klimaatdoeners en misschien jij ook wel, iedereen ging helemaal los. Nadenken over de vraag: wat zeggen deze toekomstbeelden ons en hoe gaan we ze realiseren? En toen stonden er opeens drie crises op de stoep.: stikstofbeleid, klimaat (Urgande-zaak) en lockdown-economie.

Op de Nationale Milieudag komen drie opstellers van de vergezichten aan het woord. Zouden zij nu, met de drie crises  zo opdringerig voor zich, dezelfde visie schrijven? We reflecteren daarop met een aantal betrokkenen die in de ontwikkeling van stad en landelijk gebied, in de voedsel- en energietransitie actief zijn, die uitvoering moeten geven aan de keuzes van nu. Wat ga je doen?

En we gaan met elkaar het gesprek aan; welke keuzes liggen voor en hebben deze crises ons beeld daarop veranderd, verscherpt, vertroebeld? Voelen we haast of noopt de situatie tot bedachtzaamheid? Reflectie en actie moeten hand in hand gaan. Nu nog de route bepalen!

Wanneer: Woensdag 24 juni
Waar: Webinar via Zoom
Deelname: Tot 35 euro
Informatie: Website VVM