Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Lezing Beleef de natuur in de polder

21 november 2019 - 19:30 uur

Grutto. Foto Jan Nijendijk - Saxifraga

Grutto. Foto Jan Nijendijk – Saxifraga

De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten organiseert samen met Bibliotheek Noordwest Veluwe een aantal lezingen onder de titel Tussen de boeken. Harm Werners, vraagbaak voor alles wat groeit en bloeit, houdt op 21 november een lezing met de titel ‘Beleefde natuur in de polder’.

De eeuwenoude Arkemheense polder vormt aan de westkant een weids toegangsportaal voor het dorp Putten. De karakteristiek met kreken en sloten is grotendeels in stand gebleven. Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw werd een desastreuze landschappelijke ingreep afgewend doordat de agrariërs een ruilverkaveling afwezen. Mede hierdoor is een internationaal vermaard natuurgebied in stand gebleven. De polder heeft heden ten dage veel te bieden.

Wanneer: Donderdag 21 november, zaal open vanaf 19.15 uur, start om 19.30 uur
Waar: Bibliotheek Noordwest Veluwe, Brinkstraat 56 in Putten
Deelname: € 3,-
Reserveren: In de bibliotheek of via info@natuurenmilieuputten.nl
Organisatie: Stichting voor Natuur en Milieubescherming Putten