Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Informatiemarkt Natuuronderzoek en het Levend Archief

06 oktober 2018 - 10:00 uur

Planten en insecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook wij zijn van hen afhankelijk. Toch worden zowel veel planten- als insectensoorten bedreigd. In de Week van de Biologie kan je in de proeftuin van de Radboud Universiteit zelf zien waarom het zo belangrijk is om planten en dieren te beschermen en hoe je dat kan doen. Iedereen is welkom op 6 oktober!

Smalle Raai - AkkeronkruidIn de kassen (proeftuin) van de RU zullen een aantal soortbeschermingsorganisaties zoals FLORON, RAVON en SOVON laten zien hoe zij de biodiversiteit in Nederland in kaart brengen en beschermen. Nils van Rooyen zorgt voor informatie over het Levend Archief en de nationale zadencollectie. Daarnaast zullen ook verschillende kwekers die aangesloten zijn bij ‘het levend archief’ (Biodivers, Cruydt-Hoeck en De Bolderik) planten en zaden meenemen om te laten zien wat zij precies doen om de genetische diversiteit in Nederland veilig te stellen en er zullen zakjes zaden van inheemse plantensoorten uitgedeeld worden.

Op deze informatiemarkt is van alles te zien en mogelijk worden er ook korte voordrachten gehouden over het Levend Archief.

Wanneer: Zaterdag 6 oktober, 10:00 – 17:00 uur
Waar: Proeftuin van de Radboud Universiteit, Toernooiveld 11 in Nijmegen
Deelname: Gratis; aanmelden is niet nodig
Informatie: Sascha van der Meer, FLORON