Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Gelderse Biodiversiteitsdag 2019

15 november 2019 - 09:00 uur

In Gelderland dragen veel mensen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Daar is de Provincie erg blij mee! Als waardering voor die inzet, organiseert de Provincie jaarlijks de Gelderse Biodiversiteitsdag. Voor alle betrokkenen bij natuur en landschap in Gelderland.

Deze dag is voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn als:

  • vrijwilliger bij een natuurorganisatie
  • natuur beherende boer of landgoedeigenaar
  • werknemer bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging of adviesbureau.

Laat je informeren en inspireren

Het afwisselende programma van de Gelderse Biodiversiteitsdag bevat lezingen, workshops, films en excursies gericht op de biodiversiteit en het natuurbeheer in Gelderland. We hebben meer dan dertig uiteenlopende sessies. Bovendien is het een uitgelezen kans om nieuwe contacten te leggen en oude aan te halen. Ook kun je leren over succesvolle projecten van natuurcollega’s om de afname van de biodiversiteit te keren.

Wanneer: Vrijdag 15 november, 9.00 – 16.00 uur
Waar: Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
Deelname: Gratis
Aanmelden en informatie: Website Provincie Gelderland