Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Energiecircus Wijchen

17 juni 2019 - 20:00 uur

Het energiecircus van Burgers Geven Energie komt naar Wijchen. Dit netwerk van inwoners uit de regio Arnhem-Nijmegen gaat er op zoek naar kansen om lokaal onze eigen duurzame energie op te wekken. Welke plannen zijn er in de gemeente? Wat betekent dit voor de inwoners van Wijchen? Hoe kunnen ze meeprofiteren?
Kom ook en denk mee over hoe Wijchen duurzamer kan worden.

Wat hebben we nodig?

Gemeente Wijchen wil in 2040 energieneutraal zijn. De energietafel van Burgers Geven Energie laat zien wat hiervoor nodig is. Hoe wekken we met zon, wind en andere bronnen genoeg energie op? Hoe verwarmen we onze huizen in de toekomst en hoe laten we de straatlantaarns duurzaam branden?

Stamgasten

Aan de stamtafel vragen we duurzaamheidswethouder Titus Burgers hoe hij de gemeentelijke opgave wil gaan realiseren. Ook wethouders Piet de Klein van Beuningen en André Springveld van Druten zijn uitgenodigd. Deze bestuurders gaan met elkaar en het publiek in gesprek over kansen voor samenwerking in en buiten de gemeentegrenzen.

Rol van inwoners

Speciale aandacht is er tijdens het Energiecircus Wijchen voor lokale energie-initiatieven. De komst van wind- en zonneparken heeft veel impact op de omgeving. Hoe krijgen inwoners hierin een rol van betekenis? De initiatiefnemers van Wind in Wijchen vertellen over hun plan voor windmolens en zonnepanelen bij Bijsterhuizen. Hun ambitie is om, samen met inwoners en lokale bedrijven, lokaal groene stroom op te wekken en tegen een gunstig tarief aan te bieden aan iedereen in Wijchen.

Verder in de circusarena: Energiecoöperatie Leur, EnergieVoorVier en projectontwikkelaars met plannen voor wind- en zonneparken in de regio. In de energiequiz peilen we hoe duurzaam de inwoners van Wijchen zijn.

Wanneer: Maandag 17 juni, 20.00 – 22.00 uur
Waar: Kasteeltuin Wijchen
Toegang: Gratis
Informatie en aanmelden: Via de website burgersgevenenergie.nl