Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Cursus Chemievrije bestrijding van Duizendknoop

21 maart 2019 - 09:30 uur

De Aziatische Duizendknoop is een invasieve plant die beheerders van groen en openbare ruimte hoofdbrekens bezorgt. Om de plant, die veel overlast geeft door z’n sterke wortelgroei, te bestrijden worden vaak chemische middelen toegepast. Volgens het adviesburo Natuur & Ruimte uit Heveadorp kan die bestrijding milieuvriendelijker. Uit hun eigen ervaring blijkt dat inzet van chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig is. Om deze milieuvriendelijke aanpak onder de aandacht te brengen organiseert Natuur & Ruimte eendaagse cursussen. Voor deze dagen zijn twee gratis plaatsen gereserveerd voor mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor het behoud van onze natuur en het verbeteren van de kwaliteit van onze groene ruimte.

In de cursus van 21 maart worden de resultaten van recent in het land uitgevoerde pilots toegelicht. Joyce Penninkhof van Stichting Probos presenteert de resultaten van de landelijke praktijkproef met de bestrijding van Aziatische duizendknopen en de beslisboom voor de bestrijding van deze planten.

Henny Tax deelt zijn ervaring met het opzetten van de duizendknoopbrigade in de gemeente Renkum en de speciaal voor de vrijwilligers ontwikkelde app.

Aan de hand van een analyse van sterke en zwakke kanten van Aziatische duizendknopen schetst Theo Portegijs van Natuur & Ruimte invasieve exoten BV verschillende mogelijkheden voor en effectieve aanpak. Ook komen de ervaringen uit Engeland aan bod.

De deelnemers kunnen vooraf foto’s van specifieke locaties aanleveren. Tijdens de cursus worden de verschillende bestrijdingsmogelijkheden voor deze praktijkcasussen behandeld.

Wanneer: Donderdag 21 maart, 9.30 – 16.00 uur
Waar: Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem
Deelname: € 395,- ex btw. Voor de dag zijn twee gratis plaatsen gereserveerd voor mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor het behoud van onze natuur en het verbeteren van de kwaliteit van onze groene ruimte.
Aanmelden en informatie: Via de website van Natuur & Ruimte