Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Duurzame dorpen, delende dorpen

22 april 2021 - 19:30 uur

‘Spullen’ staan op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven. Met delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en minder kopen valt veel grondstof- en milieuwinst te behalen. Daarnaast bespaart het ook een hoop kosten voor een huishouden. Een leuke uitdaging
om in je dorp of buurt op te pakken!

In dit webinar hoor je een ervaringsdeskundige op het gebied van delen in je dorp of buurt. Daarnaast hebben we gastspreker Lucie Gelderblom van Netwerk Duurzame Dorpen die laat zien hoe Delende dorpen in Friesland de ambitie waarmaakt door een netwerk van deelinitiatieven te vormen.
Lucie: “Onze duurzame dorpsvisie betekent ook zoveel mogelijk delen. Begin klein, maak het gezellig, geef het de tijd en het delen groeit gestaag.”
Heb jij ook een deelinitiatief in je dorp, buurt of wijk, of wil je als dorps- en wijkraad initiatieven aan elkaar koppelen om een delend dorp te worden of wil je een initiatief starten? Schrijf je dan in voor dit webinar!

Meer info en aanmelden: www.leefbaarheidsalliantie.nl/springmaarachterop

Programma:
Welkom
Ervaringsdeskundige aan het woord
Spreker Lucie Gelderblom – Netwerk Duurzame Dorpen
Kennis uitwisselen
Afsluiting