Skip navigation MENU

Nieuws

Fonds voor omwonenden windturbines ENGIE in Nijmegen

Omwonenden windturbines ENGIE in Nijmegen kunnen aanvraag doen uit Omgevingsfonds Hoe zet je een omgevingsfonds op? Hoe werkt het en wie laat je daarvan gebruik maken? Natuur en Milieu Gelderland adviseerde ENGIE over de opzet van het Omgevingsfonds voor de twee windturbines in Nijmegen. Het Omgevingsfond is nu geopend. Verenigingen, stichtingen, (sport)clubs of andere organisaties […]

Win een deelauto met je straat!

Met Auto van de Straat wil Natuur & Milieu, samen met de provincie Gelderland, mensen inspireren om ook autodeler te worden. Een deelauto is een goed alternatief voor het bezit van een (tweede) auto. Je helpt mee om je buurt beter bereikbaar te maken en iets te doen aan de leefbaarheid. Met elke auto die […]

Zonneparken in de natuur: een slecht idee

De provincie Gelderland is van plan om zonneparken aan te leggen in drie Gelderse natuurgebieden die deel uitmaken van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Twee van deze gebieden zijn zelfs aangewezen als Natura 2000-gebied. Natuur en Milieu Gelderland is van de plannen geschrokken. We hebben onze bezwaren uiteengezet in een brief naar het College van Gedeputeerde […]

Evenement HIER opgewekt 2020: online sessies

Het grootste landelijke evenement over lokale duurzame energie in Nederland, HIER opgewekt, vindt dit jaar helemaal online plaats. Van woensdag 18 t/m vrijdag 20 november 2020 kun je kiezen uit zo’n 25 deelsessies van de Natuur en Milieufederaties en de Participatiecoalitie. Naast een plenair programma is er ook de Climate Comedy Night – met onder […]

Succesvolle aftrap JongRES in de Achterhoek

Op 31 oktober heeft de officiële aftrap van JongRES Achterhoek plaatsgevonden. Vanwege de corona-maatregelen heeft Thijs Huls, vertegenwoordiger namens JongRES in de regio Achterhoek, de aftrap online moeten organiseren. “Ik had de jongeren graag in het Energiepark in Winterswijk ontvangen, omdat je daar de energietransitie kunt beleven”, aldus Thijs. Toch heeft dit jongeren niet geremd […]

CO2-reductie moet twee keer zo snel

Reactie Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederaties op nieuwe klimaat- en energieverkenning: Tempo CO2-reductie moet worden verdubbeld “Het tempo van CO2-reductie in Nederland moet worden verdubbeld.” Dat concluderen Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) naar aanleiding van het verschijnen van de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV). De KEV laat zien wat […]

Gezondheidsgevolgen luchtverontreiniging Arnhem

De drie Gelderse GGD’s hebben in december 2019 een rapport gepubliceerd met gegevens over de luchtkwaliteit in Gelderland en de gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid. Het goede nieuws is dat er duidelijke verbetering te zien is in de afgelopen jaren. Was de luchtkwaliteit in 2013 nog vergelijkbaar met het meeroken van 7,57 sigaretten per […]

Kamerplanten voor schone lucht

Planten halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Sommige kamerplanten zijn daarnaast echte luchtzuiveraars door ook schadelijke stoffen uit de lucht te halen. Luchtkwaliteit in beeld: hier zie je het resultaat van een experiment waarbij formaldehyde in de lucht werd gemeten: groen is met de kamerplant clusia, rood is zonder plant. […]

Terugblik Geef om Gelderland: vergroening RES

Dinsdag 27 oktober was er weer een Geef om Gelderland-bijeenkomst. Dit keer stond de vergroening van de RES op de agenda. We hebben de inzet van Natuur en Milieu Gelderland in de RES toegelicht, waarbij we het belang van samenwerking met lokale natuurgroepen benadrukten. Die lokale kennis is nodig voor een krachtige inbreng op provinciaal […]

Doe mee: Plan Boom voor eigen tuin

Tien miljoen bomen planten, dat is de ambitie van Plan Boom. Dat is het doel van Plan Boom in de komende vier jaar en iedereen kan daaraan bijdragen. Beginnerspakket Plan Boom heeft een pakket samengesteld met drie inheemse boompjes: de mispel, gele kornoelje en de gewone vlier. Met hun kleur en vruchten doen deze soorten […]

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam