Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Dossier Bomen

Bomen zijn van belang omdat ze schaduw geven, condities bieden voor vogels, vleermuizen en insecten, CO2 opvangen en de omgeving verfraaien. Mensen houden van bomen!

Wij zetten ons in voor het doel: 1 miljoen extra bomen in Gelderland. Wij ondersteunen gemeenten graag bij het beschermen van bomen én het aanplanten van nieuwe bomen. Wij roepen gemeenten op om:

 • erop toe te zien dat bomen bij werkzaamheden afdoende worden beschermd;
 • te voorzien in een compensatieverplichting bij bomenkap (en een bomenfonds als concrete herplant op korte termijn niet haalbaar is);
 • een klimaatbos aan te leggen (eventueel samen met buurgemeenten):
 • erop toe te zien dat bomen en boomopstanden bij nieuwe plannen zoveel mogelijk worden ingepast;
 • bij te dragen aan het doel van 1 miljoen extra bomen in Gelderland!

Praktische tips en achtergrondinformatie

 

Plan Boom

 • Sluit je als gemeente aan bij Plan Boom. Wij zijn partner van Plan Boom, met als doel om 10 miljoen extra bomen aan te planten door heel Nederland, waarvan 1 miljoen in Gelderland.

Aanvalsplan landschapselementen

Bomen beschermen

 • In de handreiking Bescherming van bomen en landschapselementen door de gemeente geven we 12 concrete maatregelen om bomen en andere houtopstanden beter te beschermen (download pdf).
 • Voor burgers stelde we Tips voor inwoners en lokale groepen bij bomenkap op (download pdf).
 • De Bomenstichting stelde de tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen op.

Biomassa

Sommige gemeenten en regio’s zien hout (biomassa) als duurzame energiebron. Wij pleiten voor een beperkte inzet van hout voor energieopwekking.

 • Hoogwaardige inzet van houtige biomassa. Aanbevelingen voor het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie en de Regionale Energiestrategieën (RES) (download pdf).
 • Factsheet ‘Hout is grondstof, geen brandstof met onze argumenten (download pdf).