Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Bescherming bomen buitengebied opnemen in APV

Sinds de nieuwe Wet Natuurbescherming hebben gemeenten meer mogelijkheden om bosgebieden, houtwallen, bosjes, boomgaarden, laan- en rijbeplanting in het buitengebied te beschermen. Gemeenten kunnen nu namelijk ook aanvullend beschermingsbeleid formuleren voor houtopstanden die voorheen niet direct onder de plaatselijke bomenverordening mochten vallen. Een winstpunt, vooral in agrarische gebieden, waar gronden steeds intensiever worden gebruikt en natuur- en landschapselementen worden aangetast of opgeruimd. Zo dreigen bijvoorbeeld historische boomgaarden steeds meer het loodje te leggen met als gevolg dat voorkomende diersoorten ook verdwijnen. Om deze beter te beschermen, kunnen gemeenten hiervoor nu dus zelf aanvullend beschermingsbeleid formuleren.