Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Actie ondernemen voor weidevogels

Wilt u zelf actie ondernemen voor akker- en weidevogels? Zeer bruikbare informatie over ecologie en beheer van akker- en weidevogels is te vinden op de website van de Vogelbescherming:
Vogelbescherming op het platteland

Via deze site zijn meerdere factsheets down te loaden met concrete informatie
Informatie over ecologie en beheer weidevogelsoorten
Onderzoek weidevogels
Informatie over ecologie en beheer akkervogelsoorten
Factsheets akkervogels

Vrijwilliger

Wilt u als vrijwilliger weidevogelbescherming aan de slag, informeer dan lokaal bij bijvoorbeeld de IVN- of Vogelwerkgroep waarbinnen uw gemeente valt, of informeer bij Landschapsbeheer Gelderland. Zij coördineren het vrijwilligerswerk en organiseren cursussen.
Landschapsbeheer Gelderland

Overige links

Projecten voor akker- en weidevogels
Subsidies akker- en weidevogels

Lees meer over akker- en weidevogels

 

Bernhard Oosting on Email
Bernhard Oosting
Bernhard Oosting
Ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Meer weten? Neem contact op met Bernhard: b.oosting@natuurenmilieugelderland.nl, 06 2932 7274