Skip navigation MENU

Aardgasloze wijken hebben de toekomst

Begin 2017 zijn 7 wijken uit Culemborg, Nijmegen, Arnhem, Wageningen Apeldoorn gestart met het traject richting een wijk zonder aardgas. Deze wijken noemen zich Wijk van de Toekomst. Het betreft bestaande wijken, die de keuze maken om te onderzoeken hoe en wanneer zij aardgasloos kunnen worden. Het zijn initiatiefnemers uit de wijken, woningcorporaties en gemeenten die met elkaar om tafel zijn gaan zitten over deze vraag. En zij hebben geconcludeerd dat ze aan de slag willen gaan: allereerst door plannen te onderzoeken, gesprekken te voeren met bewoners en alvast met kleine initiatieven aan de slag te gaan in de wijk. Ook kijken zij niet alleen naar aardgas, zij zoeken een gehele verbetering van de wijk naar mooier en groener.

Van 7 naar 40 wijken

Deze eerste 7 wijken worden de komende jaren opgevolgd naar 40 wijken in Gelderland. Het Gelders Energieakkoord is de gangmaker en werkt samen met de provincie Gelderland aan een goede begeleiding. De ervaringen van de wijken worden onderling besproken en de resultaten worden uitgewisseld, zodat steeds meer ervaring wordt opgedaan met de aanpak. Begin 2018 zullen weer 7 wijken starten en halverwege 2018 een volgende groep wijken. Het Rijk ontwikkelt plannen om richting een aardgasloze toekomst voor woningen te gaan. In vervolg op het regeerakkoord zullen gemeenten ook worden aangespoord om initiatieven te ontwikkelen. De aanpak van het Gelders Energieakkoord met wijken van de toekomst sluit hierop aan. Belangrijk is dat met alle belanghebbenden gelijkwaardig wordt samengewerkt.

Verken de mogelijkheden in uw gemeente

Gemeenten en gemeenteraden kunnen het initiatief nemen door te verkennen welke wijk het eerst in aanmerking zou kunnen komen voor het traject richting aardgasloos. Nu beginnen, betekent nu laten zien dat uw gemeente dit oppakt. En het betekent dat uw gemeente niet achter de feiten aanloopt, maar meegaat in de ontwikkeling die in gang is gezet. Deelname aan de wijken van toekomst van het Gelders Energieakkoord is daarin ook logisch. Wilt u weten hoe het werkt? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Wijk van de Toekomst, Petra Lettink, petra.lettink@klimaatverbond.nl

We heten vanaf nu Natuur en Milieu Gelderland. Voor jou verandert er niets. Meer lezen over onze nieuwe naam